Nowy program wsparcia studentów z niepełnosprawnością wzroku i ruchu

W semestrze letnim 2020 uruchamiamy we współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej program wsparcia studentów z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do cyfrowych kopii publikacji niezbędnych w programie studiów. 

Program jest przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością wzroku i ruchu, którzy mają trudności w odbiorze książek drukowanych tradycyjnie lub mają schorzenia natury ortopedycznej/neurologicznej utrudniające lub uniemożliwiające swobodne dotarcie do biblioteki, długotrwałe siedzenie, czy utrzymanie książki w ręku. Studenci mogą zgłaszać do Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych na adres: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl zapotrzebowanie na książki w formacie PDF, które w Bibliotece Głównej PW zostaną zeskanowane i przekazane na adres mailowy studenta z domeną PW.

Zamówienia można składać w dowolnym momencie semestru letniego 2020. W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych, z mgr Małgorzatą Żbikowską, tel. 22 234 13 14, malgorzata.zbikowska@pw.edu.pl

 

Źródło zdjęcia: pixabay