Formy wsparcia

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością w Politechnice Warszawskiej obejmuje m.in:

 • pomoc asystencką w trakcie dojazdu na uczelnię oraz w trakcie zajęć (pomoc w sporządzaniu notatek, załatwianiu spraw formalnych na uczelni, asysta w trakcie dojazdu na zajęcia);
 • dofinansowanie transportu związanego z aktywnością akademicką;
 • usługi tłumaczy języka migowego;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • doradztwo zawodowe, aktywizację społeczną;
 • wypożyczalnię sprzętu ułatwiającego studiowanie (np. systemy FM Oticon Amigo, dyktafony cyfrowe itp.);
 • specjalnie dostosowane stanowisko komputerowe w Bibliotece Głównej PW (Gmach Główny, pokój 161b, I-sze piętro) wyposażone w: komputer stacjonarny ze specjalistycznym oprogramowaniem ( m.in.: program Window-Eyes, program powiększający Zoom Text, program OCR), monitor LCD, klawiaturę Zoom Text, klawiaturę z nakładką Big Keys, Track Ball, skaner, linijkę brajlowską, drukarkę brajlowską, powiększalnik stacjonarny;
 • domy studenckie: pokoje dostosowane do potrzeb osób niesprawnych ruchowo, osoby niepełnosprawne mają również prawo do pokoju jednoosobowego;
 • systematyczne dostosowywanie budynków do potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. pętle indukcyjne, podjazdy, windy, miejsca parkingowe);
 • wsparcie materialne: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, inne formy pomocy materialnej;
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (np. zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych, zmiana toku studiów);
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem.