Nasze zadania

Działania Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych skupiają się w 3 głównych obszarach:

  1. pomoc studentom, doktorantom, pracownikom prowadzącym działalność naukową w dostosowaniu warunków na Uczelni do indywidualnych potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia,
  2. kształtowanie świadomości społeczności akademickiej i promowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością,
  3. inicjowanie i wspieranie działań zwiększających dostępność architektoniczną, komunikacyjną i cyfrową Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby:

  1. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. mające utrudnienia w studiowaniu wynikające ze stanu zdrowia, tzn. przewlekle chore bez orzeczenia o niepełnosprawności, będące w kryzysie, mające czasowe problemy ze zdrowiem,
  3. mające pomysły na zwiększenie dostępności PW,
  4. wykazujące zapał i inicjatywę, by promować i wspierać działania prowadzone przez Sekcję oraz pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych na PW,

Nasze aktualne działania można śledzić w zakładce Aktualności lub na naszej stronie facebookowej (fb/SONPW).