Szkolenia

Organizujemy szkolenia skierowane do nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych PW, które  prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, w tym trenerów z niepełnosprawnościami.  Osoby chętne do wzięcia udziału zapraszamy do kontaktu.

Tematyka szkoleń

  1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z niepełnosprawnością, zasady savoir-vivre w kontekście pomocy i mówienia o niepełnosprawności, zasady wsparcia edukacyjnego studentów z  różnymi niepełnosprawnościami wypracowane przez Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP
  2. Zasady komunikacji i doboru narzędzi dydaktycznych w pracy ze studentami z niepełnosprawnością: ruchu, wzroku, słuchu, w kryzysie zdrowia psychicznego, ze spektrum autyzmu – programy szkoleniowe poświęcone konkretnej niepełnosprawności
  3. Zasady pierwszej pomocy z uwzględnieniem procedur odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami
  4. Zasady ewakuacji studentów i pracowników uczelni z uwzględnieniem procedur odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami
  5. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami