Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, pok. 0.24

mgr Aleksandra Duszyńska

Specjalista administracyjny ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315

e-mail: aleksandra.duszynska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Żbikowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1314

tel. kom: 695910787
e-mail: malgorzata.zbikowska@pw.edu.pl

mgr Joanna Kłos

Starszy referent ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315

e-mail: joanna.klos@pw.edu.pl