Praktyki studenckie

Zarządzenie nr 24 Rektora PW z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz plik (pdf, 336,47 kB)

Regulamin praktyk studenckich

Pobierz plik (pdf, 959,73 kB)

Porozumienie o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich

Pobierz plik (doc, 40,50 kB)

Skierowanie na praktykę

Pobierz plik (doc, 27,50 kB)

Sprawozdanie z praktyki

Pobierz plik (doc, 40,50 kB)