Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów na rok akademicki 2019/2020 zostanie powołana Decyzją Rektora. 

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 zostanie powołana Decyzją Rektora.