Aktualności

Termin na składanie wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego - 22 października 2019

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r. 

Szczegóły Decyzji tutaj.

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020. Cały dokument wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Stypendia - Stypendia z Funduszu Stypendialnego.

Informacja na temat stypendium socjalnego

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) od 1 października 2019 r. wprowadzona zostanie istotna zmiana przy przyznawaniu stypendium socjalnego. 

Athens - stypendia przyznane

Uprzejmie informujemy, że komisja przyznała jednorazowe stypendia na wyjazd w dniach 16-24 marca 2019 r., w ramach programu ATHENS, studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej.

Poniżej przedstawiamy listę nr albumów studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendium:

ATHENS - wysokość stypendium

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zgodnie z §1 ust. 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2010 r. JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS w 2019 r. wynosi 700,- PLN.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 r. na formularzach dostępnych na stronie internetowej Biura: www.bss.pw.edu.pl.

Pomysł na maj – pomysł na działanie

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do kontaktu wszystkich z Was, którzy mają pomysły na działania skierowane do studentów z niepełnosprawnościami na Politechnice Warszawskiej. Może bliskie Ci są potrzeby niepełnosprawnych kolegów i koleżanek? A może jesteś osobą z niepełnosprawnością i czegoś Ci brakuje lub w coś chciałbyś się zaangażować, coś zainicjować? Zapraszamy, przyjdź i porozmawiaj z pracownikami Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nowa strona internetowa Biura Spraw Studenckich

Witamy na nowej stronie internetowej Biura Spraw Studenckich Politechniki Warszawskiej

Zostały przyznane stypendia w ramach programu ATHENS

Stypendia w ramach programu ATHENS zostały przyznane studentom o nr albumów:

Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informujemy, że zostali powołani Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów.

Sprawami studentów zajmuje się dr inż Paweł Rzążewski - rzecznik.studenci@pw.edu.pl

Sprawami doktorantów zajmuje się mgr inż. Sławomir Łapiński - rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Zostały przyznane stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2018/2019

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

277868

286265

286379

283196

293007

296513

268162

266423

296317

268937

Budżet Partycypacyjny PW

Politechnika Warszawska to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wykształcenie. To również centrum wspierania ambitnych i kreatywnych osób. To właśnie dla nich nasza Uczelnia uruchomiła Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej. Wiecej informacji tutaj.

Stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Athens w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 1 ust. 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2010 r., JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS w 2018 r. wynosi 600,-PLN.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2018 r. na formularzach dostępnych tutaj

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego"

Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszają nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych, od drugiego roku studiów i wyżej, mających do 26 lat. Honorowy patronat nad programem sprawuje Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W ramach programu przyznane zostaną stypendia roczne w wysokości 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Zmiana lokalizacji Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.10.2017 r. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych zlokalizowana jest w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii w pokoju 0.24 (parter). Kontakt mailowy oraz telefoniczny pozostaje bez zmian.