Aktualności

Stypendium im. Mieczysława Króla

Data publikacji: 02.06.2023

Źródło:Google

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Wytypowani przez Dziekanów Wydziałów kandydaci będący studentami I roku powinni spełniać następujące kryteria: należeć do grupy osób, które zostały przyjęte na PW z najwyższą liczbą punktów oraz znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl  do dnia 19 czerwca 2023 r. 

Regulamin stypendium dostępny  tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w j. angielskim do 31 maja 2023 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Lista stypendystów- program ATHENS - edycja marzec 2023

Data publikacji: 28.04.2023

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

Stypendium ATHENS

Data publikacji: 29.03.2023

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium ATHENS. Wnioski należy składać w Biurze Kanclerza w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2023 r.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu ATHENS oraz wniosek dostępne są na naszej stronie internetowej

Jednocześnie informujemy, że kwota stypendium w roku akademickim 2022/2023 została ustalona na 1150 zł.

Lista stypendystów- program ATHENS - edycja listopadowa

Data publikacji: 09.12.2022

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej PW

Data publikacji: 07.12.2022

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni PW informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla całej społeczności akademickiej PW. 

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne, udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych, psychoedukacja, konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy (możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW).

Więcej: https://www.ca.pw.edu.pl/Biuro-ds.-Spolecznej-Odpowiedzialnosci-Uczelni/Wsparcie-psychologiczne 

Stypendia naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Data publikacji: 14.11.2022

Źródło: Google

Rozpoczęto nabór wniosków o stypendium naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich. 

Uwaga! Zgodnie z zasadami przyznawania stypendium Rektora dla nauczycieli akademickich wniosek zawierający opinię (uchwałę) właściwej rady   naukowej dyscypliny składa kierownik podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjn

Wnioski należy złożyć do Biura Kanclerza, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 112 do dnia 30.11 2022 r.

Więcej: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-naukowe-Rektora-dla-nauczycieli-akademickich 

Stypendium im. Mieczysława Króla

Data publikacji: 03.10.2022

Biret studencki i monety
Źródło: Google

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Wytypowani przez Dziekanów Wydziałów kandydaci będący studentami I roku powinni spełniać następujące kryteria: należeć do grupy osób, które zostały przyjęte na PW z najwyższą liczbą punktów oraz znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl  do dnia 28 października 2022 r. 

Regulamin stypendium dostępny  tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w j. angielskim do 31 maja 2023 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – rok akademicki 2022/2023

Data publikacji: 22.08.2022

Źródło: MEiN

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

Komunikat MEiN w sprawie rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy 2022/2023

Data publikacji: 08.07.2022

Źródło: MEiN

W związku z licznymi zapytaniami uczelni w sprawie wytycznych i rekomendacji dotyczących rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023, Ministerstwo Edukacji i Nauki wystosowało Komunikat stanowiący odpowiedź za kierowane pytania. 

KOMUNIKAT MEiN W SPRAWIE REKRUTACJI MATURZYSTÓW OBYWATELI UKRAINY 2022/2023

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-do-uczelni---sprawa-rekrutacji-maturzystow-obywateli-ukrainy-w-roku-akademickim-20222023  

Roczny staż w ramach programu "ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI"

Data publikacji: 04.07.2022

Źródło: MKiŚ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A zapraszają studentów Politechniki Warszawskiej na roczny, płatny staż w ramach programu "ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI" 

Komunikat MEiN w sprawie legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka

Data publikacji: 24.06.2022

Źródło: MEiN

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pragniemy zwrócić uwagę na kwestię legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka, której ważność wskazana na dokumencie upłynęła bądź wkrótce upływa.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-do-uczelni---sprawa-legalnosci-pobytu-studentow-posiadajacych-karte-polaka 

Lista stypendystów- program ATHENS

Data publikacji: 24.06.2022

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

PW poszukuje dzierżawcy- KOLIBA STUDENCKA PW

Data publikacji: 20.06.2022

Koliba Studencka PW
Źródło: PW

Politechnika Warszawska poszukuje dzierżawcy do prowadzenia działalności usługowej/ turystycznej / agroturystycznej na nieruchomość o pow. 5072 m2 zabudowanej  budynkiem o pow. użytkowej 602,4 m2 (Koliba Studencka PW ) we wsi Caryńskie 1, w gminie Lutowiska na  obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu: Pan Tomasz Jędrusiak, e-mail: tomasz.jedrusiak@pw.edu.pl. tel.(13) 461 18 48

XXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów- wnioski

Data publikacji: 20.06.2022

Stypendia pomostowe

Zbliża się rozpoczęcie terminu składania wniosków o Stypendium Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów. 
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz.16.00. 

Stypendium ATHENS

Data publikacji: 25.05.2022

Athens Network

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium ATHENS. Wnioski należy składać w Biurze Kanclerza w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2022 r.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu ATHENS oraz wniosek dostępne są na naszej stronie internetowej

Jednocześnie informujemy, że kwota stypendium w roku akademickim 2021/2022 została ustalona na 1000 zł.

Stypendium im. Mieczysława Króla

Data publikacji: 25.05.2022

Źródło:Google

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl do dnia 24 czerwca 2022 r. 

Regulamin stypendium dostępny  tutaj.

XXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów

Data publikacji: 13.05.2022

Rusza XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2022/2023.