Program Stypendialny „Złote Indeksy NBP”

Narodowy Bank Polski zaprasza studentów kierunków ekonomicznych do udziału w Programie Stypendialnym „Złote Indeksy NBP”.

W programie stypendialnym  mogą wziąć udział studenci I, II i III roku kierunków ekonomicznych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, studiują w trybie dziennym i nie ukończyli 26 roku życia.

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie NBP

https://nbp.pl/edukacja/zlote-indeksy-nbp/