PW poszukuje dzierżawcy- KOLIBA STUDENCKA PW

Koliba Studencka PW
Źródło: PW

Politechnika Warszawska poszukuje dzierżawcy do prowadzenia działalności usługowej/ turystycznej / agroturystycznej na nieruchomość o pow. 5072 m2 zabudowanej  budynkiem o pow. użytkowej 602,4 m2 (Koliba Studencka PW ) we wsi Caryńskie 1, w gminie Lutowiska na  obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu: Pan Tomasz Jędrusiak, e-mail: tomasz.jedrusiak@pw.edu.pl. tel.(13) 461 18 48

Nieruchomość zabudowana budynkiem całorocznym wybudowanym z drewnianych bali.  Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnicy (124,34 m 2) , parteru ( 247,55 m 2),  piętra 137,1 m2) oraz poddasza użytkowego (93,4 m2). Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej:  https://koliba.pw.edu.pl/  oraz na stronie BIP PW.

Budynek jest na bieżąco utrzymywany w pełnej sprawności technicznej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w  sprzęty i urządzenia pozwalające na sprawne funkcjonowanie obiektu. Maksymalna dopuszczalna liczba miejsc noclegowych – 30  osób. Nieruchomość zostanie udostępniona na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas określony,  co najmniej 10 lat.

Oferty zawierające co najmniej dane osobowe (dane firmy), oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, opis proponowanej działalności w wydzierżawianej nieruchomości, oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu dzierżawy oraz podpis, datę i miejsce sporządzenia oferty należy składać w formie papierowej w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta dzierżawy Koliby” do dnia 16.06.2022 r w  Biurze Kanclerza  kl. A  pok.112 ul Noakowskiego 18/20,  00-668 Warszawa 

Politechnika Warszawska  zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia. Ponadto zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.