Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej PW

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni PW informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla całej społeczności akademickiej PW. 

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne, udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych, psychoedukacja, konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy (możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW).

Więcej: https://www.ca.pw.edu.pl/Biuro-ds.-Spolecznej-Odpowiedzialnosci-Uczelni/Wsparcie-psychologiczne 

plakat informujący o wsparciu psychologicznym dla społeczności akademickiej PW