Stypendia z Funduszu Stypendialnego

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendiów oraz zapomóg udzielają dziekanaty wydziałów.

Procedury do składania wniosków stypendialnych z podpisem elektronicznym

Pobierz plik (pdf, 552,95 kB)

Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pobierz plik (docx, 18,95 kB)

Decyzja - przesunięcie terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendiów

Pobierz plik (pdf, 240,79 kB)

Decyzja nr 243 Rektora PW z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 203,22 kB)

Zarządzenie nr 55 Rektora PW z dnia 1 października 2019

Zarządzenie nr 55/2019 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020.

Pobierz plik (pdf, 73,13 kB)

Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń

Pobierz plik (pdf, 127,40 kB)

Regulamin świadczeń dla studentów

Pobierz plik (pdf, 186,98 kB)