Stypendia z Funduszu Stypendialnego

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendiów oraz zapomóg udzielają dziekanaty wydziałów.

Poradnik Stypendialny SSPW 2020

Pobierz plik (pdf, 1,19 MB)

Zmiana terminu składania wniosków

Pobierz plik (pdf, 185,41 kB)

Decyzja nr 315 Rektora PW z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 223,83 kB)

Informacja o trybie i sposobie procedowania wniosków stypendialnych w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021.

Pobierz plik (pdf, 124,55 kB)

Informacja o trybie i sposobie procedowania wniosków stypendialnych w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021.

Pobierz plik (pdf, 135,01 kB)

Zarządzenie nr 78 Rektora PW z dnia 23 września 2020

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021.

Pobierz plik (pdf, 221,10 kB)

Zarządzenie nr 109 Rektora PW z dnia 8 października 2020

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PW zmieniające Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki warszawskiej na rok akademicki 2020/2021.

Pobierz plik (pdf, 179,47 kB)

Regulamin świadczeń dla studentów

Pobierz plik (pdf, 556,87 kB)