Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek należy złożyć z sytemie USOSweb , w dowolnym momencie roku akademickiego.

Dokumenty: 
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: https://bss.pw.edu.pl/Media/Files/Poradnik-Stypendialny